תהליך תכנון ועיצוב הגינה

מפגש ראשוני בגינה הפרטית שלכם.
רצונותיכם, החזון , החלומות, הצרכים -
כל אלה יכנסו לתוך תכנון ועיצוב הגינה.
צילום האתר על ידי , יספק לי אינפורמציה חיונית בעת התכנון.
האזור הגאוגרפי אקלימי והטופוגרפיה , ישפיעו רבות על התכנון.
אופי הבית גם יתרום את חלקם .
אחרי הפגישה הראשונה מתחיל למעשה התכנון.
סקיצות נעשות ובפגישה השנייה תיבחר הסקיצה שאיתה ממשיכים…
אני ממשיכה בתכנון ועיצוב הגן תוך מגע הדוק איתכם ,
התהליך נמשך ולבסוף תכנון ועיצוב הגינה מגיע לסיומו..
בשלב זה אני מגישה לכם ,תכניות עבודה וכתב כמויות, עכשיו אתם מוכנים להמשיך להקמת גינה.