מיחזור חומרים אורגניים ואגירת מים

אגירת מים ממרזבים וגגות לשם השקייה בקיץ.
ניקוז הקולחין של הבית לבריכות טיהור ביולוגיות
המכילות אגרגטים בגדלים שונים,
ביניהם שתולים צמחי מים הסופחים מתכות כבדות
ומטהרים את המים עד אשר הם ראויים להשקייה.
תהליך זה מאפשרת שימוש חוזר במים,
הבריכות עצמן הן מוקד ירוק ותוסס בגינה.
איסוף כל השאריות האורגניות שמיצר הבית והפיכתן
לקומפוסט לטיוב הגן.
הקומפוסט מעשיר את האדמה בחומר אורגני ומרפא אותה.
הקומפוסט משפר את תאחיזת המים של האדמה,
ואת יכולתה להחזיק מינרלים הנחוצים לצמחים .
כך האדמה הופכת לפורייה ומאכלסת בתוכה
מיקרואורגניזמים ושלשולים למיניהם
המספקים תנאים אידיאלים לגדילת צמחים.
איסוף הגזם לשימוש חוזר בגינה : חיפויים, קומפוסט…