שבילים בגן


המעבר בגן בין איזור לאזור נעשה על ידי שבילים בדרך כלל..המעבר בגן בין איזור לאזור נעשה על ידי שבילים בדרך כלל..