0411

במפלס זה מוקמה פרגולה ורחבת ישיבה המאפשרת לחוות את הגינה והבית מצד שונה ומפתיע,
הפרגולה תקורה על ידי מטפס פורח. שני גרמי מדרגות מקשרים בין שני המפלסים.
בצפון מערב חלק נוסף של הגינה מיועד לשולחן פינגפונג, שתול בקצוות ומחופה בכל שאר השטח…
מקווה שהצלחתי והגינה באמת תוציא את דרי הבית החוצה לאוויר ולשמש…
התמונות מיום השתילה.

028